Dječija stomatologija


Ordinacija doktora Trešnje posebnu pažnju posvećuje dječijoj stomatologiji. Akcenat u ovoj kliničkoj stomatološkoj disciplini stavlja se na preventivne i terapijske postupke u svrhu očuvanja oralnog zdravlja djece od rođenja do kraja adolescencije.

Pri tome je izuzetno važan siguran, prilagođen i adekvatan pristup kroz poznavanje ponašanja djece.

Kako bi se izbjegao dječiji strah od stomatologa pri prvom pregledu mliječnih zuba, vrlo je važno upoznavanje sa osobljem ordinacije i upoznavanje sa opremom. Na ovaj način se stiče povjerenje i uspostavlja bolja saradnja. Dijete koje na vrijeme posjeti stomatologa, u odrasloj dobi neće imati strah od stomatologa.

Pristup u radu sa djecom zahtjeva posvećenost stomatologa, ali svakako i roditelja . Saradnja sa djetetom je najvažnija, jer svako dijete drugačije reaguje i prihvata određenu intervenciju i na taj način se i prilagođava metoda rada. Strpljenje i izgradnja povjerenja na relaciji stomatolog/dijete/roditelj su ključni za uspješne postupke.

Izuzetna pažnja se posvećuje metodama prevencije karijesa i dentofacijalnih povreda. Koriste se različiti dijagnostički i terapijski postupci u liječenju mliječnih zuba i zuba sa genetskim defektima.

Brinemo o protetskoj rehabilitaciji u razdobljima mliječne, mješovite i trajne denticije.

Tu spadaju i znanja za provedbu najraširenijih oblika prevencije karijesa i usmjeravanja dentofacijalnog rasta ortodontskim napravama i postupcima.