Implantologija


Ordinacija doktora Trešnje pruža usluge dentalne implantologije ugradnjom implantata u kost donje i gornje čeljusti, kako bi se nadomjestio korijen izgubljenog zuba.

Ova stomatološka disciplina objedinjava mnoštvo drugih disciplina: stomatološku hirurgiju, protetiku, parodontologiju, estetsku stomatologiju i zubotehnički labaratorij.

Cjelovitim pristupom i poznavanjem svih segmenata dentalne implantologije osiguravamo kvalitetnu i kliničku primjenu usluga u radu sa pacijentima.

Implantatima rješavamo nedostatak jednog ili više zuba pri čemu implantat služi za ugradnju protestkih nadomjestaka zuba.

Implantati su mali vijci koji su ugrađuju u kosti gornje i donje čeljusti, odnosno “umjetni” korijeni izgrađeni od plemenitih metala koji su biokompatibilni za ljudsku kost.

Također, osim implantata, u ordinaciji Trešnjo ugrađujemo i takozvane štiftove. Razlika je u tome što se štiftovi ugrađuju u postojeći, očuvani korijen zuba.

Stalnim jačanjem znanja u ovoj oblasti i dugogodišnim iskustvom, rješavamo i najzahtjevnije slučaje kod pacijenata sa potpunom bezubosti, promijenjenim međučeljusnim odnosima, nedostatkom alveoralne kosti i nadomještanje zuba u estetskoj zoni gornje čeljusti.

U našoj ordinaciji je dostupna savremena implatološka oprema u cilju što efikasnijih tretmana koji mogu trajati i duže vrijeme, odnosno kada je potrebno višemjesečno multidisciplinarno specijalističko liječenje. U određenim situacijama se može raditi i o jednostavnoj terapiji, u zavisnosti od intervencija koje je potrebno poduzeti kod pacijenata.

Uspješnost implantološke terapije je izuzetno visoka i predstavlja jednu od nasigurnijih i najtrajnijih terapija u stomatologiji.

Dentalni implantati služe kao potpora zamjenskim zubima, koji izgledaju, funkcioniraju i koji se osjećaju kao prirodni zubi.