Ordinacija doktora Trešnje pruža širok spektar usluga dentalne protetike, odnosno nadomještanja izgubljenih zuba i mekanih dijelova usne šupljine potpunim ili djelimičnim protezama, krunicama, mostovima i ljuskama.

Pri tome je važno napomenuti da se radi o mobilnoj i fiksnoj protetici.

Individualni protetski nadomjestci, kao što su zubne krunice i mostovi za zube, služe jednako za funkcijsku rekonstrukciju zuba, kao i za estetsku funkciju. Naročito su važni radi toga što nedostatak zuba može dovesti do patoloških promjena u zagrizu, pomicanju i naginjanju zuba, razvoja parodontalnih bolesti i nastanaka novih karijesa.

U skladu sa potrebama i zahtjevima pacijenata nudimo metal-keramičke krune, u kojima je baza napravljena od metala a vidljivi sloj od porculana ili keramike. Pri tome se koriste najkvalitetniji materijali.

Također, tu su i bezmetalne krune, koje su vrhunac moderne stomatologije, i koriste se najčešće kod estetskih tretmana u prednjem dijelu gornje čeljusti. One najbolje rezultate imaju kada se kruna postavlja na prirodni izbrušeni zub.

U određenom slučaju, kada nije moguće ugraditi fiksne protetske nadomjeske, poseže se za rješenjima koja nudi mobilna protetika. Takve proteze mogu biti potpune ili djelimične.

Kod potpunih se nadomješta nedostatak zuba i tkiva kod potpune bezubosti. Nedostatak ovakve proteze je u tome što je i dalje moguće propadanje zubne kosti u čeljusti.

Djelimične proteze se koriste kada je potrebno nadoknaditi više zuba, ali samo u situacijama kada nije moguće izraditi most. Pri izradi ovih proteza, također, koristimo vrhunske materijale i moderne tehnologije, kako bi se postigao i funkcionalni i estetski efekat.

Djelimična proteza može biti pričvršćena za zube i pomoću zglobne veze za krunicu, dentalnih atačmena ili teleskop kruna Za razliku od obične, djelimične proteze, ovo je mnogo preciznija proteza, manje opterećuje prirodne zube, štedi potporno tkivo te je estetski prihvatljivija.
Takođe radimo protetiku na implatatima kod fiksnih i mobilnih radova gdje implantati služe kao retencija za fiksni ili mobilni rad.

Ljuskice za zube su minimalno invazivni protetski (estetski) nadomjestci, kojima se uklanja do jedan milimetar cakline prednje površine zuba. Ljuskice se koriste u situacijama kada želimo korigirati boju, oblik, položaj, veličinu zuba, a služe za zatvaranje prostora među zubima ili kao nadoknada odlomljenih bridova i rubova.